Select Page

1. LEHIAKETAREN OINARRIAK

Ondorengo oinarriek BiscayApp lehiaketaren baldintzak ezartzen dituzte, bai eta ekimenean parte hartzen duen pertsona orok jakin beharreko betekizunak eta arauak ere.

2. LEHIAKETAREN DESKRIBAPENA 

BiscayApp aplikazio mugikorren lehiaketa bat da, BiscayTIK Fundazioak antolatutakoa, BEAZekin eta SEEDekin lankidetzan. BiscayTIK Fundazioa Bizkaiko Foru Aldundiaren mendeko irabazi asmorik gabeko erakundea da.

Lehiaketak, besteak beste, helburu hauek ditu:

 • Aplikazio mugikor berritzaileenetan oinarrituriko enpresa-proiektuak eta negozio-ereduak aintzatestea.

 • Foru Aldundiaren baliabideen zabalkundean laguntzea, Bizkaian enpresa-ehun berritzailea erakartzeko eta sustatzeko bektore gisa.

 • Bizkaira ekimen berritzaileak erakartzea.

 • Bizkaiko Foru Aldundiaren izaera berritzailean laguntzea, ekimen berritzaileak identifikatuz.

 • Bizkaiko Foru Aldundiaren eta eragile ekintzaileen artean lankidetza-sareak sendotzea.

Lehiaketaren webgune ofiziala app.biscaytik.eu da; bertatik, lehiaketari buruzko informazio guztia eskuratu ahalko da.

3. LEHIAKETAREN KATEGORIAK

3.1 KATEGORIAK

BiscayApp sariak aurkeztutako guztien arteko app onena sarituko du, hainbat irizpide aintzat hartuta, hala nola, diseinua, erabilgarritasuna eta erabiltzailearen esperientzia, funtzionalitateak, bideragarritasun ekonomiko-soziala, merkaturatzeko aukerak eta berrikuntza-maila antzeko beste produktu batzuen aldean, eta proposamenaren izaera berritzailea eta enpresa berriaren hazkunde-potentziala.

Horrez gain, beste sari batzuk emango zaizkie ondoren azaltzen diren kategorien barruko app onenei.

Sarituko diren kategoriak bat datoz Bizkaiko Foru Aldundiaren plan estrategikoan ezarritako lan-ildo nagusiekin, eta honako hauek dira:

 • Silver Economy

Kategoria hau gizarteak aurrean dituen erronkei heltzen dioten aplikazioei dagokie, silver economy edo «zilarrezko ekonomia» bereziki aintzat hartuz –adinekoen sektoretik sortzen diren aukerei heltzen dien ekonomia, alegia–, bai eta lehendik badagoen informazioaren baliabideak (Open Data) berriz baliatzea ere Bizkaiko Foru Aldundiaren beraren jardunarekin zerikusia duten sektoreetan.

 • Data Intelligence

Data Intelligence etorkizunari begirako joera gisa garrantzi handia hartzen ari den joera da, eta funtsezko pieza bilakatzen ari da sektore ugaritan. Hori dela eta, kategoria honetan sarituko dira joera berri horri onura ateratzea lortzen duten ekimenak, aukera zein negozio-eredu berriak agerian utzita.

 • Energia

Sektore estrategikoa da, negozio-aukera zabalak eskaintzen dituena. Etengabe eboluzionatzen ari den esparrua denez, energia berriztagarrien erabilera, iraunkortasun-dinamikak edo arauketa-aldaketak agertzean, beste joera batzuen artean, landu daitezkeen aukerak asko dira, kategoria honetan saritzekoak.

 • Manufaktura aurreratua

Ekoizpen-sektoreen segmentua –automobilgintzaren industria, industria aeroespaziala edo mekanikoa barnean hartuta, besteak beste– aldaketa handiak izaten ari da, hala nola, 4.0 industriaren edo manufaktura aurreratuaren paradigma agertzea. Aldaketok izaera berritzaileko eraldaketa eragingo dute, eta kategoria honetan saritzekoak dira.

3.2 LEHIAKETAREN FASEAK

Lehiaketak fase hauek izango ditu:

3.2.1 APLIKAZIOAK AURKEZTEKO FASEA

Fase honetan, hautagai diren app-en aurkezpena egingo da lehiaketaren webgunean.

Fase hau 2017ko urriaren 2an hasi, eta 2018ko ekainaren 30ean bukatuko da.

3.2.2 FINALISTEN HAUTAKETA

2018ko Urriaren azken hamabostaldian kategoria bakoitzerako bi finalistak iragarriko dira. Epaimahai espezializatu batek egingo du hautaketa hori.

3.2.3 FINALA

Bukaerako ekitaldian, 2018ko azaroan, hautagaitza finalistek beren app-aren aurkezpen bat egingo dute epaimahaiaren aurrean, haren aukerak, xede dituen sektoreak, gizarteari egiten dion ekarpena, izan dezakeen negozio-eredua, eta abar azalduta.

Halaber, azalpenezko dosier bat eman ahalko dute app-ari, izandako lorpenei, negozio-ereduari, hazkunde-potentzialari, eta etorkizuneko enpresaren jarduerak abiarazteko jarduera-planari buruz, epaimahaiak halakoak aintzat hartuko baitu erabaki bat hartzerakoan.

 • Irabazleak kategoriaka

Epaimahaiak irabazle bat hautatuko du kategoria bakoitzerako.

 • BiscayApp saria

Epaimahaiak negozio-eredu berritzaile eta iraunkor bat sortzeko potentziala eskaintzen duen aplikazioa sarituko du.

BiscayApp sariaren helburua da negozio-proiektu bat garatzeko aukera eskaintzea, Bizkaiko Foru Aldundiko eragileen aterpean (Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saileko BEAZ eta SEED CAPITAL edo BiscayTIK Fundazioa bera kasu).

Azken fase honetan epaimahai bakarra egongo da, aplikazio mugikorren, ekintzailetzaren eta enpresa-ekimen berrientzako laguntzaren, mugikorrei lotutako negozio-ereduen, eta abarren arloetan ezagutza zabala duten hainbat pertsonak osaturikoa.

4. SARIAK

Kategoria bakoitzeko irabazleek sari hauek jasoko dituzte:

 • Silver Economy: 2.000 €

 • Data Intelligence: 2.000 €

 • Energia: 2.000 €

 • Manufaktura aurreratua: 2.000 €

Hautagai finalista guztiek finalera iritsi izana egiaztatuko duen diploma bat jasoko dute.

BiscayApp sariaren irabazleak 10.000 € jasoko ditu, eta, geroago, proiektuaren inkubaziorako laguntza, BEAZen, SEED CAPITALen eta BiscayTIK Fundazioaren aldetik.

5. EGUTEGIA

Hautagaitzak aurkeztea

2017ko urriaren 2tik 2018ko ekainaren 30era

Kategoria bakoitzeko finalistak iragartzea

2018ko urriaren azken hamabostaldia

Bukaerako ekitaldia

2018ko azaroa

6.EPAIMAHAIA

Aurretiazko fasean, kategoria bakoitzak bere epaimahaia izango du, arlo jakin bakoitzean adituak diren hainbat pertsonak osaturikoa, eta haiek erabakiko dute finalistak zein diren.

Bukaerako ekitaldian epaimahai aditu bakarra egongo da, eta hark hautatuko ditu ekitaldian aurkezturiko app-en artean kategoriakako irabazleak, bai eta BiscayApp sariaren irabazlea ere. Sari hori emateko, proiektu berritzaileak abian jartzeko eta finantzatzeko laguntzan adituak diren aholkulariak izan ahalko ditu epaimahaiak.

Epaimahaiak irizpide orokorrak balioztatuko ditu: diseinua; erabilgarritasuna eta erabiltzailearen esperientzia; funtzionalitateak; enpresa-proiektuaren bideragarritasun ekonomiko-soziala; merkaturatzeko aukerak eta berrikuntza-maila antzeko beste produktu batzuen aldean; eta proposamenaren izaera berritzailea.

Antolakuntzak parte-hartzaileak lehiaketatik baztertzeko eskubidea izango du honako kasu hauetan:

 • Lehiaketa honen oinarriekin bat ez datozenean.

 • Moralaren edo ordena publikoaren aurka doazenean.

 • Parte-hartzaileak lehiaketaren erabilera okerra edo abusua egin duenean edo datu faltsuak eman dituenean.

7. BiscayApp SARIAREN XEDAPEN GEHIGARRIAK

Sari honen helburua da Bizkaian berrikuntza-arloko enpresa-ekimen berriak hautematea eta bultzatzea, eta BEAZek eta SEEDek enpresa-jarduera berrien inkubazioan eta abiaraztean laguntzeko beren jardunean ezartzen dituzten baldintza partikularren mende egongo da.

Proiektu berritzailetzat jotzen dira Bizkaiko merkatuan produktu, prozesu edo zerbitzuetan elementu berriak sartzen dituztenak, eta aberastasuna sortzeko potentzial handia dutenak, balio erantsia sortzen dutenak eta bideragarritasun-espektatibak dituztenak.

Zerbitzu horiek erabiltzeko aukera izateko, enpresa-proiektuak BEAZek eta SEEDek eskatu ohi dituzten betekizunak eta iragazkiak bete beharko ditu, eta halakoen barruan elkarrizketa pertsonalak, negozio-planak, eta abar egitea sar daiteke.

Epaimahaiaren iritziz, hautagai diren proiektuen artean ez badago beharrezko eskakizunak betetzen dituenik, saria eman gabe utzi ahalko du.

Halaber, sariari lotutako zerbitzuak aurrera eramatean, proiektuak ez baditu betetzen gutxieneko baldintzak, zati batean edo osorik baztertu ahalko da.

8. PARTE-HARTZAILEEN BETEKIZUNAK

Ondorengo betekizunak betetzen duen app orok parte hartu ahalko du lehiaketan.

 • Zerikusia izan beharko du proposaturiko gaiekin.

 • Sustatzaileek adinez nagusiak izan beharko dute.

 • Ideia originala izan beharko du, ez kopia bat, ez lehendik dauden beste produktu batzuetatik eratorria.

 • Balio-proposamenerako egokia/arrazoizkoa den garapen-maila.

 • Negozio-eredu identifikatua eta proposamenaren eskalagarritasunaren zantzuak.

BiscayApp sarirako hautagai izanez gero, sustatzaileek baldintza hauek bete beharko dituzte:

 • Egoitza sozial eta fiskala Bizkaiko Lurralde Historikoan edukitzea sariari lotutako zerbitzuak erabiltzeko unean.

 • Egunean egotea zerga-betebeharretan, Gizarte Segurantzaren aurrean, eta diru-laguntzen itzulketari dagokionez.

 • Sexuaren ziozko bereizkeria egiteagatik zigorrik jaso ez izana, arlo administratiboan edo penalean.

Baldintza horietakoren bat ez bada betetzen hautagaitza aurkeztean, saria jasotzea formalizatzeko unea baino lehen konpondu beharko da. Bestela, saria kendu ahalko da, edo hautagai den beste app bati eman ahalko zaio.

9. IZENA EMATEA

Izena web orri honetan gaitutako orriaren bidez emango da bakar-bakarrik, dagokion epean.

10. OINARRIAK ONARTZEA

Sustapen honetan parte hartzeak oinarri hauek erabat onartzea dakar berekin.

11. BERMEAK

Parte-hartzaileak bere gain hartuko du lehiaketa honetan parte hartzeko bidali duen edukian sarturiko irudi edo testuagatik antolatzaileek jasotako edozein erreklamazioren erantzukizuna, eta, horrenbestez, ez die antolatzaileei kalterik eragingo horregatik hirugarren baten aldetik jasotako edozein erreklamazioren aurrean, halakorik jasoz gero.

Parte-hartzaile bakoitzak emandako datuen egiazkotasuna bermatuko die antolatzaileei, eta berak erantzungo dio berme hori ez betetzeagatik jasotako edozein erreklamaziori.

Oinarriren bat eta/edo bermeren bat ez betetzeak parte-hartzaileak lehiaketa honetatik baztertzea eragingo du.

Jardueran parte hartu nahi duten parte-hartzaileek webgunean adierazitako eta behar bezala publizitatutako egunetara arte eman ahalko dute izena.

Sarien ebazpena ekimenaren webgune ofizialean jarriko da jendaurrean: app.biscaytik.eu

12. ERANTZUKIZUNA

Antolatzaileek eskubidea izango dute lehiaketa honen oinarriak edozein unetan interpretatzeko eta aldatzeko, baita deuseztatzeko eta indarrik gabe uzteko eskubidea ere, horretarako bidezko arrazoi bat baldin badago, betiere. Nolanahi ere, bere gain hartzen dute parte-hartzaileei aldatutako oinarrien berri emateko konpromisoa, edo, bestela, lehiaketa osorik deuseztatu izanaren berri, antolatzaileen webguneen bidez.

Antolatzaileek ez dute erantzukizunik beren gain hartuko parte-hartzaileei eraginiko kalteengatik, halakorik eraginez gero, matxuren, gainkargaren, lineak erortzearen edo berdina edo antzekoa den antolatzaileen borondateaz bestelako beste edozein gertaeraren ondorioz, halakoek webguneekin konektatzea eragozten dutenean edo sariaz gozatzean edo horren ondorioz agertzen direnean.

Parte-hartzaileek beren gain hartzen dute ematen duten informazioa osoa eta egiazkoa izateko eta egunean egoteko konpromisoa; nolanahi ere, antolatzaileek ez dute nahitaez egiaztatzen informazio horren egiazkotasuna, eta, beraz, uko egiten diote hutsegiteen, omisioen edo faltsukerien ondoriozko erantzukizun orori, halakorik gertatuz gero.

Laguntza bila?
close slider

Galderaren bat?

Eskutartean proiektu bat baldin baduzu, baina zure hautagaitza aurkeztu baino lehen kontsultaren bat egitea gustatuko balitzaizu, utzizkiguzu zure datuak jarraian eta zurekin harremanetan jarriko gara.

Zure hautagaitza aurkeztu nahi baduzu, hemen aurkituko duzun izena emateko formulario ofiziala erabili ezazu


Gogoan izan, lehiaketan izena eman nahi baldin baduzu, hemen aurkituko duzun formularioaren bitartez egin behar duzula